Huisvesting als strategisch instrument.

Als uw medewerkers met plezier naar hun werk gaan en zich happy voelen op hun werkplek presteren ze dan beter?

Steeds meer onderzoeken tonen een direct verband aan tussen huisvesting en de prestaties van uw medewerkers. Helaas zien wij nog vaak dat huisvesting als kosten post wordt gezien en niet als strategisch instrument, het realiseren van organisatiedoelen en het structureren van primaire processen. Gemiddeld zijn de personeelskosten met inbegrip van salarissen en uitkeringen goed voor ongeveer 90% van de exploitatiekosten. Terwijl de huurkosten ca. 9% zijn en de energiekosten maar 1%.

Een doordacht huisvestingsplan, ontwikkeld vanuit de visie van het bedrijf, draagt actief bij aan het bevorderen van innovatie en samenwerking, welzijn en gezondheid en het aantrekken en binden van medewerkers, zo blijkt uit internationale onderzoeken. Op deze manier leidt goede huisvesting tot vitale en flexibele organisaties, hogere winstgevendheid en een positief imago.

Werkplekfactoren1ReInvent the workplace

Een goed huisvestingsconcept is bepalend voor de productiviteit en tevredenheid van medewerkers. Om huisvesting daadwerkelijk voor de organisatie te laten ‘werken’, is het belangrijk eerst te onderzoeken en te analyseren en daarna pas te creëren. Inzicht in de organisatievisie en -doelen, de activiteiten van medewerkers én de werkprocessen zorgt voor grip op het realiseren van organisatiedoelstellingen.

Huisvestingsconcept in zeven stappen

Het ontwikkelen van een huisvestingsconcept gaat in zeven stappen. Dit zorgt voor een goed doordachte en gestructureerde aanpak, waarbij organisatiedoelstellingen en ambities worden gecombineerd met feiten en fysieke mogelijkheden.

Huisvestingsconcept

Het opstellen van een strategisch huisvestingsplan dwingt de organisatie om niet alleen te kijken naar een gebouw vanuit economisch en beheersmatig perspectief, maar ook om nadrukkelijk te kijken naar de functionele aansluiting.

Huisvesting is een faciliteit, geen doel op zich. Het bewust meewegen van eisen en wensen van gebruikers ten aanzien van functionaliteit in de beoordeling van gebouwen en in het uitwerken van huisvestingsscenario’s is geen luxe, maar noodzaak!

Wilt u weten hoe uw huisvesting voor u kan werken?

Inzicht in uw servicekosten.

De periode van de eindafrekeningen breekt weer aan. Weet u als huurder wat uw rechten en plichten zijn? Word niet meer verrast door uw jaarlijkse servicekostenafrekening!

De jaarlijkse servicekostenafrekening voor huurders van commercieel onroerend goed kan voor veel onbegrip zorgen. U als huurder beschikt vaak niet over de specifieke kennis dit te beoordelen hierdoor is het voor u als huurder haast niet mogelijk een analyse te maken van de ontvangen servicekostenafrekening en deze te beoordelen op juistheid.

PRO ESTATE en haar partners beschikken wel over deze kennis. Het is mogelijk tot wel 5 jaar terug. Dit op basis van No-Cure-No-Pay.

PRO ESTATE heeft geen recht op een vergoeding totdat we daadwerkelijk een harde besparing voor u hebben gerealiseerd door een servicekostenafrekening te verlagen en/of teveel betaalde servicekosten door verhuurder te laten crediteren. Dit kan oplopen tot vele DUIZENDEN EURO’S PER JAAR!

En dat tegen minimale inspanning: het enige dat wij van u nodig hebben is de huurovereenkomst, servicekostenafrekening(en) en eventuele bijzondere afspraken. Meer zal PRO ESTATE niet van u vragen!

Neem nu nog contact op! No Cure! No Pay!

Professioneel inhuren of niet?

In mijn vorige stuk heb ik een start gemaakt met het onderwerp besparen kun je zelf. Hierin heb ik aangegeven dat het inhuren van een projectmanager zeer de moeite waard is. Deze keer wil ik hier even op ingaan. Wij krijgen van onze opdrachtgevers vaak de vraag wat het voordeel is om met ons in zee te gaan. Nu zeg ik altijd dat het inhuren van een professional het proces positief beïnvloedt en dat het zelf pionieren uiteindelijk meer kost.

Dat vinden onze opdrachtgevers uiteraard een mooi verhaal maar willen dit ook vaak onderbouwd zien met voorbeelden.

Nu wordt er sinds een aantal jaar onderzoek gedaan naar de faalkosten tijdens een bouw/ verbouw proces. Wat zijn nou die faalkosten, dit zijn alle kosten die onnodig gemaakt worden ten behoeve van het eindproduct. Met andere woorden faalkosten zijn het leergeld dat u als opdrachtgever betaald omdat u geen professional hebt ingehuurd. Nu hoor ik u zeggen jaja Christiaan dat is leuk gezegd maar die kosten vallen toch wel mee en hoe verhoud dit zich dan tot de kosten voor het inhuren van een professional?
Welnu de faalkosten zijn de afgelopen jaren opgelopen tot gemiddeld 25-35% van de bouwkosten. Rekent u even uit wat dit betekend voor een gemiddeld project van € 500.000. Dit houd in dat een gebudgetteerd project van 500K gemiddeld 125-135K duurder wordt. Nu kost een projectmanager voor een dergelijk project ca 40K en deze reduceert de faalkosten met 35%-50% dus 43-62K.

Kortom het inhuren van een professional betaald zich zelf terug.

Dit staat nog los van alle uren die u en uw organisatie moeten steken in het leren spelen van het spel. Denkt u ook aan de zwaardere werklast die het zelf doen met zich mee brengt voor uw medewerkers. De verzwaarde werklast brengt ook een verhoogd afbreuk risico met zich mee wat uiteindelijk nog veel meer kost dan de uren van de professional.
Kortom het inhuren van een professional kost minder dan het inhuren van een amateur of helemaal niemand inhuren.

Wilt u naar aanleiding van mijn blog meer informatie neem dan contact met mij op via de mail of op 010-265 39 35