Huisvesting als strategisch instrument.

Als uw medewerkers met plezier naar hun werk gaan en zich happy voelen op hun werkplek presteren ze dan beter?

Steeds meer onderzoeken tonen een direct verband aan tussen huisvesting en de prestaties van uw medewerkers. Helaas zien wij nog vaak dat huisvesting als kosten post wordt gezien en niet als strategisch instrument, het realiseren van organisatiedoelen en het structureren van primaire processen. Gemiddeld zijn de personeelskosten met inbegrip van salarissen en uitkeringen goed voor ongeveer 90% van de exploitatiekosten. Terwijl de huurkosten ca. 9% zijn en de energiekosten maar 1%.

Een doordacht huisvestingsplan, ontwikkeld vanuit de visie van het bedrijf, draagt actief bij aan het bevorderen van innovatie en samenwerking, welzijn en gezondheid en het aantrekken en binden van medewerkers, zo blijkt uit internationale onderzoeken. Op deze manier leidt goede huisvesting tot vitale en flexibele organisaties, hogere winstgevendheid en een positief imago.

Werkplekfactoren1ReInvent the workplace

Een goed huisvestingsconcept is bepalend voor de productiviteit en tevredenheid van medewerkers. Om huisvesting daadwerkelijk voor de organisatie te laten ‘werken’, is het belangrijk eerst te onderzoeken en te analyseren en daarna pas te creëren. Inzicht in de organisatievisie en -doelen, de activiteiten van medewerkers én de werkprocessen zorgt voor grip op het realiseren van organisatiedoelstellingen.

Huisvestingsconcept in zeven stappen

Het ontwikkelen van een huisvestingsconcept gaat in zeven stappen. Dit zorgt voor een goed doordachte en gestructureerde aanpak, waarbij organisatiedoelstellingen en ambities worden gecombineerd met feiten en fysieke mogelijkheden.

Huisvestingsconcept

Het opstellen van een strategisch huisvestingsplan dwingt de organisatie om niet alleen te kijken naar een gebouw vanuit economisch en beheersmatig perspectief, maar ook om nadrukkelijk te kijken naar de functionele aansluiting.

Huisvesting is een faciliteit, geen doel op zich. Het bewust meewegen van eisen en wensen van gebruikers ten aanzien van functionaliteit in de beoordeling van gebouwen en in het uitwerken van huisvestingsscenario’s is geen luxe, maar noodzaak!

Wilt u weten hoe uw huisvesting voor u kan werken?