Huisvesting als strategisch instrument.

Als uw medewerkers met plezier naar hun werk gaan en zich happy voelen op hun werkplek presteren ze dan beter?

Steeds meer onderzoeken tonen een direct verband aan tussen huisvesting en de prestaties van uw medewerkers. Helaas zien wij nog vaak dat huisvesting als kosten post wordt gezien en niet als strategisch instrument, het realiseren van organisatiedoelen en het structureren van primaire processen. Gemiddeld zijn de personeelskosten met inbegrip van salarissen en uitkeringen goed voor ongeveer 90% van de exploitatiekosten. Terwijl de huurkosten ca. 9% zijn en de energiekosten maar 1%.

Een doordacht huisvestingsplan, ontwikkeld vanuit de visie van het bedrijf, draagt actief bij aan het bevorderen van innovatie en samenwerking, welzijn en gezondheid en het aantrekken en binden van medewerkers, zo blijkt uit internationale onderzoeken. Op deze manier leidt goede huisvesting tot vitale en flexibele organisaties, hogere winstgevendheid en een positief imago.

Werkplekfactoren1ReInvent the workplace

Een goed huisvestingsconcept is bepalend voor de productiviteit en tevredenheid van medewerkers. Om huisvesting daadwerkelijk voor de organisatie te laten ‘werken’, is het belangrijk eerst te onderzoeken en te analyseren en daarna pas te creëren. Inzicht in de organisatievisie en -doelen, de activiteiten van medewerkers én de werkprocessen zorgt voor grip op het realiseren van organisatiedoelstellingen.

Huisvestingsconcept in zeven stappen

Het ontwikkelen van een huisvestingsconcept gaat in zeven stappen. Dit zorgt voor een goed doordachte en gestructureerde aanpak, waarbij organisatiedoelstellingen en ambities worden gecombineerd met feiten en fysieke mogelijkheden.

Huisvestingsconcept

Het opstellen van een strategisch huisvestingsplan dwingt de organisatie om niet alleen te kijken naar een gebouw vanuit economisch en beheersmatig perspectief, maar ook om nadrukkelijk te kijken naar de functionele aansluiting.

Huisvesting is een faciliteit, geen doel op zich. Het bewust meewegen van eisen en wensen van gebruikers ten aanzien van functionaliteit in de beoordeling van gebouwen en in het uitwerken van huisvestingsscenario’s is geen luxe, maar noodzaak!

Wilt u weten hoe uw huisvesting voor u kan werken?

Inzicht in uw servicekosten.

De periode van de eindafrekeningen breekt weer aan. Weet u als huurder wat uw rechten en plichten zijn? Word niet meer verrast door uw jaarlijkse servicekostenafrekening!

De jaarlijkse servicekostenafrekening voor huurders van commercieel onroerend goed kan voor veel onbegrip zorgen. U als huurder beschikt vaak niet over de specifieke kennis dit te beoordelen hierdoor is het voor u als huurder haast niet mogelijk een analyse te maken van de ontvangen servicekostenafrekening en deze te beoordelen op juistheid.

PRO ESTATE en haar partners beschikken wel over deze kennis. Het is mogelijk tot wel 5 jaar terug. Dit op basis van No-Cure-No-Pay.

PRO ESTATE heeft geen recht op een vergoeding totdat we daadwerkelijk een harde besparing voor u hebben gerealiseerd door een servicekostenafrekening te verlagen en/of teveel betaalde servicekosten door verhuurder te laten crediteren. Dit kan oplopen tot vele DUIZENDEN EURO’S PER JAAR!

En dat tegen minimale inspanning: het enige dat wij van u nodig hebben is de huurovereenkomst, servicekostenafrekening(en) en eventuele bijzondere afspraken. Meer zal PRO ESTATE niet van u vragen!

Neem nu nog contact op! No Cure! No Pay!

SBB huurt ca 2.850m2 in Zoetermeer van APF

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
(SBB) huurt ca. 2.850 m2 met bijbehorende parkeerplaatsen in
Zoetermeer voor een periode van 10 jaar. Beroepsonderwijs, bedrijfsleven en
overheid zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor solide beroepsonderwijs in
Nederland. Binnen de SBB werken deze partijen samen om de aansluiting van het
beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt te optimaliseren. SBB is verantwoordelijk
voor het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, het onderhouden van de
kwalificatiestructuur voor het MBO het verzorgen van informatie over de
arbeidsmarkt. SBB valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van
onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het gebouw is in eigendom van APF International (als mede
investeerder) en is onderdeel van de in november 2015 aangekochte
kantorenportefeuille. Onderdeel van de aankoopvisie is om de gebouwen met
leegstand te herontwikkelen of grondig te renoveren en verduurzamen om weer aan
de modernste eisen van kantoorgebruik te voldoen. Door o.a. een volledige
vernieuwing van de installaties wordt een weer een uiterst duurzaam kantoorgebouw
gerealiseerd met maatwerk kantoorinrichting voor huurder SBB. SBB is
geadviseerd door PRO ESTATE bij het tot stand komen van de transactie.

PRO ESTATE is dé onafhankelijke vastgoedadviseur voor huurders in de
bedrijfsvastgoedmarkt.